תכניות הדירה ומלאי מעודכן


למלאי הדירות
הגרלה מספר 263
בניין 7
קומה
05

דירה מס' 15

6 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר

דירה מס' 14

6 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר
קומה
04

דירה מס' 13

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים

שטח דירה: 122.3 מ"ר

שטח מרפסת: 136.14 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,469,896 ש"ח

שטח מחסן: 7.69 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר
קומה
03

דירה מס' 9

5 חדרים

שטח דירה: 124.83 מ"ר

שטח מרפסת: 117.51 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,441,978 ש"ח

שטח מחסן: 7.35 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר
קומה
02

דירה מס' 6

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר

דירה מס' 5

5 חדרים

שטח דירה: מ"ר

שטח מרפסת: מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר
קומה
01

דירה מס' 4

5 חדרים

שטח דירה: 147.45 מ"ר

שטח מרפסת: 80.86 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,555,512 ש"ח

שטח מחסן: 10.77 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

5 חדרים

שטח דירה: 150.85 מ"ר

שטח מרפסת: 53.82 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,514,338 ש"ח

שטח מחסן: 10.77 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
0

דירה מס' 2

5 חדרים

שטח דירה: 147.26 מ"ר

שטח מרפסת: 89.72 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,577,077 ש"ח

שטח מחסן: 10.77 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 1

5 חדרים

שטח דירה: 150.68 מ"ר

שטח מרפסת: 79.11 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,579,148 ש"ח

שטח מחסן: 10.77 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

המחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2020 מדד 114.8 נק', המחירים עלולים להשתנות ע"פ מדד תשומות הבניה העדכני. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה. את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד. ט.ל.ח.